Zgodnie z definicją, rachunek bieżący jest przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne posiadające własną działalność gospodarczą. Warunki prowadzenia rachunku są zawierane w umowie pomiędzy bankiem i przedsiębiorcą. Dotyczą między innymi zasad dokonywania wpłat i wypłat, naliczania odsetek oraz możliwości kontroli stanu rachunku. Dzięki temu dysponowanie środkami na rachunku jest jasno określone i zrozumiałe dla klienta. Jakie korzyści niesie prowadzenie rachunku bieżącego?

Jak przeprowadzać wpłaty i wypłaty z rachunku?

Dysponowanie środkami pieniężnymi może przybierać różne formy. Najczęściej wykorzystywanymi sposobami wpłat na rachunek są przelewy, wpłaty gotówkowe, skupy czeków, kapitalizacje odsetek od depozytu. Warto podkreślić, że przelew środków może być dokonany z dowolnego banku. Z kolei wypłaty są wykonywane dzięki bezgotówkowym lub gotówkowym dyspozycjom obciążeniowym, kartom płatniczym, a także zleceniom ustnym. Dodatkowo wiele banków umożliwia wpłaty i wypłaty w walutach wymienialnych.

Jak tłumaczy ekspert z Poznańskiego Banku Spółdzielczego: Rachunek bieżący w walutach wymienialnych może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Rachunek prowadzony jest w walutach: USD, EUR, GBP. Posiadacz może dysponować rachunkiem w granicach środków dostępnych na rachunku. Wpłaty na rachunek i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wypłata gotówkowa powyżej 5.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie niż PLN wymaga awizowania na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem operacji.

Zalety prowadzenia rachunku bieżącego

Dysponowanie rachunkiem bieżącym niesie szereg korzyści dla przedsiębiorcy. Po pierwsze, klient ma możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony, co oznacza, że w każdej chwili ma prawo zrezygnować z prowadzenia rachunku. Oprócz tego, zlecenia mogą być wykonywane w formie elektronicznej lub papierowej. Osoba podpisująca umowę ustala z bankiem dogodny dla siebie okres kapitalizacji odsetek, a także zmiany oprocentowania.

Dodatkową korzyścią jest opcjonalne założenie tak zwanego rachunku pomocniczego. Rachunek pomocniczy pozwala gromadzić środki na określone cele. Dzięki temu oszczędzanie pieniędzy staje się zdecydowanie łatwiejsze. Ponadto, posiadacz rachunku pomocniczego może swobodnie przeprowadzać za jego pomocą rozliczenia pieniężne.

Jakie czynniki składają się na stan rachunku?

Właściciel rachunku bieżącego ma prawo w dowolnym momencie skontrolować ilość dostępnych środków. Na stan rachunku składa się: saldo księgowe oraz saldo dostępne, odsetki zawieszone, a także limit kredytowy. Saldo księgowe jest sumą wszystkich wpływów na rachunek, pomniejszoną o sumę wydanych środków. Natomiast saldo dostępne to kwota pozostawiona do dyspozycji klienta.

Koszt utrzymania konta jest liczony za pomocą odsetek. Odsetki zawieszone to koszty naliczane od momentu ostatniej przeprowadzonej kapitalizacji. Z kolei maksymalną kwotę możliwego przekroczenia salda określa limit kredytowy. Oznacza to, że posiadacz rachunku musi dysponować środkami w taki sposób, aby nie przekroczyć limitu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj