Rynek motoryzacji w naszym kraju stale się rozwija. Za sprawą większej zamożności ludzi i dostępności pojazdów, zarówno nowych jak i używanych, właściwie każdy kto posiada określoną sumę pieniędzy jest w stanie znaleźć interesujący go egzemplarz. Poza kwestiami wizualnymi oraz technicznymi, istotna wydaje się strona formalna zawieranej umowy.

Niezbędne elementy umowy kupna- sprzedaży samochodu

Z formalnego punktu widzenia, umowa kupna- sprzedaży samochodu dla swojej skuteczności, musi być zawarta na piśmie. Elementami niezbędnymi, jakie musi zawierać wspomniany dokument jest:

1. Określenie stron umowy. Te informacje muszą być kompletne i zgodne z dowodem tożsamości obu podmiotów zawierających transakcję.

2. Określenie przedmiotu umowy. W przypadku samochodu, będą to informacje dotyczące marki, modelu oraz wszelkich innych oznaczeń. Dodatkowo, informacją niezbędną jest rok produkcji, numer VIN oraz aktualny numer rejestracyjny.

3. Określenie wartości umowy. Wartość umowy jest równa cenie za jaką samochód jest kupowany. Ma do duże znaczenie z uwagi na obowiązek podatkowy, jaki ciąży na każdym podmiocie, który dokonuje czynności cywilnoprawnej oraz odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego w razie ewentualnych ukrytych wad prawnych lub technicznych.

Ponadto, konieczne jest aby oba egzemplarze umowy (po jednym dla każdej ze stron) opatrzone były datą, miejscem ich zawarcia oraz czytelnymi podpisami kupującego oraz sprzedającego.

Gdzie znaleźć umowę kupna sprzedaży?

Treść umowy można zredagować samodzielnie w zależności od indywidualnych ustaleń stron stosunku prawnego. Jeśli jednak transakcja podlega standardowym ustaleniom, możliwe jest ściągnięcie wzoru umowy z popularnych stron motoryzacyjnych lub prawniczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj