Kwota wolna od podatku – aktualne dane i podstawy

Przygotowując zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, na najpopularniejszych formularzach takich jak PIT-36 i PIT-37, podatnik powinien zastanowić się nad zagadnieniem tak zwanej kwoty wolnej od podatku. Umożliwia ona skorzystanie z pełni legalnego sposobu na zmniejszenie swojego zobowiązania podatkowego.

Podstawa prawna i przepisy

Podstawą funkcjonowania kwoty wolnej od podatku są regulacje ustawowe, w tym zawarte przede wszystkim w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), zwanej dalej „Ustawa o PIT”.

Kwota zmniejszająca podatek została określona wprost, w art. 27 ustawy o PIT. Ustawodawca w tym miejscu zdecydował również, że dotyczy ona tylko podatników rozliczających się według skali podatkowej, w której aktualnie – podatek, w zależności od podstawy obliczenia podatku, do kwoty 85 528 podatek wynosi 17%, minus kwota zmniejszająca podatek, a w przypadku podstawy obliczenia podatku w złotych ponad 85 528 złotych, podatek wynosi 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Wysokość kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku obecnie funkcjonuje w różnych kwotach. Nie jest to jedna wysokość dla wszystkich podatników. Jej wysokość ponownie została określona w stosunku rocznym, w zależności od podstawy obliczenia podatku. W dużym uproszczeniu można wskazać, że preferencja ma wspierać w najmocniejszym stopniu najbiedniejszych.

Ustawodawca określił cztery stopnie kwoty wolnej od podatku:

  • pierwsza – 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
  • druga – 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • trzecia – 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • czwarta – 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Kwoty wolne od podatku w zaliczkach

W zakresie obliczania zaliczek na podatek dochodowy ustawodawca zdecydował, że

Wyciąg z ustawy (Ustawa o PIT):

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 525 zł 12 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

Sprawdzając informacje na temat kwoty zmniejszającej podatek należy pamiętać, żeby korzystać wyłącznie z informacji sprawdzonych i aktualnych, ponieważ wysokość kwot zmniejszających podatek podlega corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


Zobacz również: https://www.benefix.com.pl/koszty-uzyskania-przychodu-przy-dzialalnosci-gospodarczej/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj